Home

taal-lees-spel-atelier-logo-update-3-jd

Welkom op de website van het

Taal Lees Spel Atelier


Praktijk voor Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Het Taal Lees Spel Atelier is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching en onderwijsondersteuning. U kunt hier terecht voor  didactisch onderzoek en de begeleiding van kinderen die hinder ondervinden bij het leerproces op de basisschool.

Remedial Teaching is onderwijs dat afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.                                   

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Als leerkracht kun je niet meer doen dan in je macht ligt. In het huidige onderwijs is het bijna niet mogelijk om tegemoet te komen aan alle onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Leerkrachten streven hier wel naar. Een Remedial Teacher kan dan een verrijking zijn voor kind en leerkracht. Ik heb de tijd om uw kind te zien.  Om te kijken op wat voor manier uw kind werkt en leert. Wat zijn de positieve kanten voor het leren en wat belemmert hem of haar? Ik zoek naar de manier hoe je de zwakkere kant van het leren beter kunt ontwikkelen door de sterke kanten van het leren erbij te betrekken.

De remedial teaching bij het Taal Lees Spel Atelier richt zich op:
Onderzoek en de begeleiding bij;
 • Leervoorwaarden onderzoek voor het lezen en spellen (BOSOS)
 • Deelvaardigheden van het lezen en spellen
 • Aanvankelijke lezen en spellen.
 • Technisch lezen
 • Spelling / werkwoordspelling / Taal
 • Begrijpend lezen
 • Manieren van leren. Auditief -wat je hoort, visueel – wat je ziet of leert een kind op dit moment  graag door te doen?  Welke combinaties zijn op dit moment in zijn of haar ontwikkeling goed om in te zetten bij het leren.
 • Schrijven
 • Visuele leersysteem. (Beelddenken)
 • Leren Leren Methode van Instituut Kind in Beeld. Training van 8 bijeenkomsten voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Het zich eigen maken van de schoolse vaardigheden verloopt niet voor alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen hebben moeite met onderdelen van de spelling, lezen, begrijpend lezen, werkplanning, structuur aanbrengen etc. Hierdoor kunnen kinderen onzeker worden en faalangstig. Tijdens de begeleidingslessen is er daarom ook aandacht voor;
 • onzekerheid of faalangst
 • werkhoudings- en/of concentratieproblemen

 

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest